FA skatt

FA skatt illustration

Att förstå sig på olika skattesystem och dess komplexiteter kan ofta upplevas som utmanande för många, oavsett om man är företagare eller privatperson. En av de skatteformer som väcker många frågor bland svenskar, särskilt bland de som arbetar som egenföretagare eller frilansare, är FA-skatten. FA-skatten utgör en särskild skatteform som kombinerar egenskaperna hos F-skatt och anställningsförhållanden. Denna artikel syftar till att ge en fördjupad förståelse för FA-skatten, dess funktion, hur du går tillväga för att ansöka om den, och vilka fördelar respektive nackdelar det innebär att betala FA-skatt. Vad är FA-skattFA-skatt står för ”företagare med anställningsförhållande” och är ett skattesystem i Sverige som är avsett för dem som är egenföretagare men också arbetar som anställda i sitt eget eller annat företag. Det innebär att du som företagare betalar både arbetsgivaravgifter och egenavgifter beroende på hur din arbetsinkomst är fördelad mellan företagsinkomst och inkomst som anställd. Ett FA-skatteregistrerat företag kan alltså fakturera för utfört arbete samtidigt som man har möjlighet att ta ut lön som anställd, vilket ger viss flexibilitet i hur man planerar sin skatt och sin ekonomi. Hur fungerar FA-skatt När du är registrerad för FA-skatt innebär det att Skatteverket ger dig möjlighet att hantera skatter och avgifter som både anställd och företagare. Detta påverkar dock inte dina grundläggande skyldigheter som företagare att deklarera och betala skatt. Som FA-skattskyldig skickar du in en självdeklaration där du redovisar din inkomst som egenföretagare separat från din inkomst som anställd. Det kräver god översikt och noggrannhet i bokföringen för att alla inkomster och avdrag ska redovisas korrekt. Fördelar med FA-skatt Att vara FA-skattskyldig erbjuder flera fördelar, särskilt för dig som önskar flexibilitet och vill kunna anpassa din ekonomiska situation beroende på hur ditt företagande utvecklas. En av de största fördelarna är möjligheten att kombinera fördelarna med att vara anställd med fördelarna som följer med att vara egenföretagare. Det innebär bland annat att du kan ha sjukpenninggrundande inkomst (SGI) baserad på både lön från anställning och företagets resultat, vilket kan vara fördelaktigt vid beräkning av till exempel föräldrapenning. Det ger även en större frihet att välja hur du vill ta ut ersättning för ditt arbete, antingen som lön, dividend eller en kombination av båda. Nackdelar med FA-skatt Trots de uppenbara fördelarna med FA-skatt finns det även vissa nackdelar som är viktiga att ta i beaktande. Den största utmaningen för många är den ökade administrationen och det dubbla bokföringsarbetet som krävs för att korrekt hantera och redovisa intäkter som både företagare och anställd. Det kräver en noggrann uppföljning och förståelse för skatteregler, vilket kan ta tid och energi från själva företagandet. Dessutom kan det vara mer komplicerat att planera sin skatt då din totala inkomst påverkas av två olika inkomstkällor med varierande skattenivåer och avdrag som tillämpas olika. Ansöka om FA-skatt För att ansöka om FA-skatt behöver du först och främst vara registrerad för F-skatt hos Skatteverket. Du ansöker sedan om FA-skatt genom att fylla i en ansökan på Skatteverkets webbplats eller genom att skicka in ett pappersformulär. I ansökan inkluderas detaljer kring ditt företag, din anställning eller anställningar och en uppskattning av inkomster som både företagare och anställd. Skatteverket kommer sedan att granska din ansökan och, om all information är tillfredsställande, registrera dig för FA-skatt. Sammanfattningsvis erbjuder FA-skatten intressanta möjligheter för dig som är egenföretagare och samtidigt anställd, genom att den kombinerar fördelarna från båda världar. Det ger en ökad flexibilitet och kan vara ekonomiskt fördelaktigt beroende på din situation. Däremot kräver det en god förståelse för skattesystemet och noggrann planering för att hantera den ökade administrationen. Om du överväger att registrera dig för FA-skatt rekommenderas det att du noggrant väger för- och nackdelar samt eventuellt konsulterar med en skatteexpert för att få en bättre överblick över vad det innebär för just ditt företagande och din personliga ekonomi.

Vanliga frågor

Vem bör överväga FA-skatt?

FA-skatt är särskilt relevant för dig som driver eget företag men även arbetar som anställd i samma eller annat företag. Det passar de som vill ha möjligheten att kombinera olika inkomstformer och dra nytta av både företagarens och den anställdes förmåner.

Är det krångligare att deklarera om jag är registrerad för FA-skatt?

Deklarationen kan upplevas som mer komplex eftersom du behöver redovisa inkomster och avdrag separat för din anställning respektive ditt företagande. Det kräver en noggrann bokföring och förståelse för hur olika inkomster och avdrag hanteras skattemässigt.

Kan jag ändra från FA-skatt till enbart F-skatt eller A-skatt?

Ja, du kan när som helst under året ansöka om att ändra din skatteregistrering hos Skatteverket, beroende på hur din arbetssituation förändras. Det är viktigt att du då uppdaterar din information om inkomstuppskattning så att skatteregistreringen matchar din nuvarande situation.

Hur påverkar FA-skatt min SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)?

Din SGI kan baseras på inkomst både som anställd och från egen företagsverksamhet, vilket kan påverka storleken på exempelvis din föräldrapenning positivt. Dock är det viktigt att notera att beräkningen av SGI kan bli komplex och det kan vara klokt att konsultera med Försäkringskassan eller en ekonomisk rådgivare för specifika frågor.

Kan jag vara FA-skattskyldig utan att ta ut lön från mitt företag?

Ja, det är möjligt. Registreringen för FA-skatt betyder inte automatiskt att du måste ta ut lön från ditt företag. Registreringen möjliggör flexibilitet i hur du väljer att ta ut dina intäkter, antingen som lön, utdelning eller en kombination.